Xclusief luxejachtverzekering

 

Deze verzekering is bestemd voor jachten met een verzekerde waarde vanaf circa 100.000 euro; eventueel in gebruik als charterschip. Uitgangspunt voor deze verzekering is een uitgebreide dekking voor schade aan het jacht zelf en schade die door of met het jacht is veroorzaakt (aansprakelijkheid). Dat laatste is zelfs gedekt tot een bedrag van 5.000.000 euro.

De inboedel aan boord is standaard meeverzekerd tot 30% van de waarde van het jacht. Meer mag uiteraard ook. Bijzondere zaken zoals sporthengels, duikuitrusting, wetsuits en waterski’s zijn automatisch meeverzekerd tot een bedrag van 1.000 euro.

Er geldt geen eigen risico; er is sprake van een franchise. Dit houdt in dat schaden die hoger zijn dan het franchisebedrag voor de volle 100% worden vergoed. Schades daaronder zijn voor uw rekening. De hoogte van dit franchisebedrag hangt onder andere af van de waarde van het schip en de wensen van u als eigenaar.

Zekerheid voor gasten aan boord

Hebt u regelmatig gasten aan boord, dan wilt u hen ook graag de nodige zekerheid bieden. Daarom kent de Luxejachtverzekering de mogelijkheid om kostbare zaken mee te verzekeren. U kunt daarbij denken aan meegebrachte horloges, zonnebrillen en foto- en filmapparatuur.

Vanzelfsprekend vallen uw eigen kostbare zaken die u aan boord meeneemt, ook onder deze dekking. Verder kunt u kiezen voor een ongevallendekking.

Deze keert aan de opvarenden (inclusief uzelf) een bepaald bedrag uit bij overlijden of blijvende

invaliditeit na een ongeval op uw boot.

 

Vaargebied

Het vaargebied in overleg met u optimaal afgestemd op uw wensen. Ook de plaats waar het jacht in de regel zijn vaste ligplaats heeft, wordt hierin meegenomen.

 

Wat zijn uw voordelen?

˃ De behandeling van deze verzekeringen gebeurt door watersportspecialisten, die beschikken over zeer ruime kennis en ervaring.

˃ In veel gevallen is het mogelijk om de waarde van het jacht door een expert van Delta Lloyd te laten vaststellen. Deze waarde geldt in geval van schade (waardegarantie).

˃ Een zeer volledige dekking, speciaal toegespitst op de risico’s die samenhangen met het bezit van (grotere) jachten.

˃ Flexibele voorwaarden.

˃Geen no-claimregeling, maar een vaste, scherpe premie die per risico op maat wordt vastgesteld.

 

De premieberekening voor luxe jachtenverzekering?

De premie wordt door ervaren specialisten met u en ons vastgesteld. Een premie op maat dus. De premie is afhankelijk van veel factoren, maar vooral van het type jacht, de ouderdom van het jacht en de verzekerde waarde. Ook aspecten als de frequentie waarmee u met uw jacht vaart en uw ervaring als schipper van het jacht kunnen een rol spelen bij het bepalen van de premie.

 

Meer informatie gewenst

Bent u geïnteresseerd in een van deze xclusieve luxejachtverzekering? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een afspraak, of vraag een offerte. U kunt ons bereiken natuurlijk ook persoonlijk benaderen,0416 – 79 52 64.