Schademelding uitgebreid

Bootschade

Met dit formulier kunt u uw schadeclaim voor uw bootverzekering indienen . Vul dit formulier zo volledig mogelijk in voor een snelle verwerking van uw schade. Wij bellen u als wij nog aanvullende vragen hebben. Kunnen wij u niet bereiken? Dan sturen wij u een e-mail.
Wij behandelen uw claim zo snel mogelijk.

U kunt natuurlijk ook een schadeformulier downloaden

Centraal Informatiesysteem

Uw schadegegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem van de in Nederland werkende verzekeringsmaatschappijen.

*= INVOER VERPLICHT

ALGEMENE GEGEVEN

Uw naam*

Uw Polisnummer*

Uw email*

Uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent.*

Uw telefoonnummer waar u 's avonds te bereiken bent.

Rekeningnummer (IBAN)*

Heeft u geld geleend voor de aankoop van uw boot?*

Hoe gebruikt u de boot?*

GEGEVENS SCHADE

Wat is er gebeurd?

Anders namelijk;

Schadedatum*

Tijdstip

Plaats ongeval

Is er politieaangifte gedaan

Zijn er meerdere partijen bij betrokken

Beschrijving voorval

Wie is er volgens u schuldig en waarom

Beschrijving beschadiging

Schatting van de herstelkosten

GEGEVENS SCHIPPER EIGEN VAARTUIG (indien van toepassing)

Wie was de schipper van uw boot?

Telefoonnummer schipper

Postcode en huisnummer schipper

E-mail schipper>

Geboortedatum schipper

Vaarbewijsnummer schipper

Afgiftedatum vaarbewijs

Was er sprake van drank/drugsgebruik bij de schipper

GEGEVENS TEGENPARTIJ

Naam boot

Merk en type boot

Naam eigenaar

Adres eigenaar

postcode / woonplaats eigenaar

Verzekeringsmaatschappij

Polisnummer

Hoe is deze boot verzekering

Beschrijving schade aan deze boot,br /p>

GEGEVENS GETUIGEN


Gegevens getuigen

(Naam - Postcode(met huisnummer) - telefoonnr. - emailadres)

Tot SLOT

Wilt u nog bijlage(s) meesturen

Bijlage betreft:MAX 5 MB per bijlage
Heeft u meer bijlages? Deze kunt u per mail verzenden aan schade@henskensyachtverzekeringen.nl

Eventuele toelichting, opmerking, etc.


Met het versturen van dit formulier verklaart u:

- vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;

- bekend te zijn met de bepaling, dat bij onware opgave elk recht op uitkering vervalt.