Toezicht

logo_afmDe financiële dienstverleners zijn de afgelopen jaar vaak in de media geweest. Dit was niet altijd op een positieve manier.

De ene keer was dat terecht en de andere kaar was dat niet terecht omdat een overhaaste conclusie werd getrokken. Het gevolg hiervan was dat verzekeraars, financiële dienstverleners en banken vaak met argwaan worden bekeken.

Uw belangen dienen door hen voor u goed behartigd te worden. Men dient natuurlijk omzet te realiseren, maar dat moet wel op een eerlijke en transparante manier gebeuren. Dit is waar wij voor staan. Wij vinden het geen probleem om u te vertellen wat er van uw premie wordt betaald en leggen u ook duidelijk uit wat de financiële risico’s zijn voor bepaalde producten, dit is onze zorgplicht vinden wij.

Om u te beschermen tegen hen die er anders over denken als wij kent de verzekeringsmark een hoge graad van regulering om u te beschermen. Deze regulering is door de verzekeringsbedrijfstak en de overheid in leven geroepen.

Zo is per 01 januari 2006 de wet financiële dienstverlening (Wfd) van kracht geworden. Deze wet regelt het vergunningenstelsel en het toezicht. Ook worden er in regulering kwaliteitsverbeteringen nagestreefd onder de aanbieders van financiële diensten.

Om onze dienstverlening aan u optimaal te houden en u zorgvuldig te kunnen blijven adviseren verwacht de Wfd van u dat u altijd de juiste gegevens aan ons doorgeeft. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken.

Op grond van Wfd zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst informatie te verstekken. Download hieronder onze Dienstenwijzer.

Dienstenwijzer (PDF formaat)

Algemene voorwaarden (PDF formaat)

Gedragscode (PDF formaat)