Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt.

 

Wij doen ons best om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk voor u te doen, maar desondanks kan het zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening of een verstrekt advies. In dat geval staan wij open voor uw mening. Immers, alleen wanneer wij van u vernemen waar onze dienstverlening tekort geschoten is, kunnen wij zorgen voor verbetering in de toekomst.

Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, dan vragen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Uw klacht wordt behandeld volgens onze klachtenregeling: een vaststaande procedure die voor u waarborgt dat de klacht correct, adequaat en vlot wordt behandeld.

Nadat u de klacht bij ons kenbaar heeft gemaakt, dit kunt u doen middels onderstaand formulier, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Wij stellen vervolgens alles in het werk om te komen tot een oplossing waarmee u kunt instemmen.

In overleg met u zullen wij nagaan hoe we tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut financiële dienstverlening, kortweg Kifid.

Lees onze volledige klachtenregeling.

Uw gegevens

Voorletter(s)*

Voorvoegsel

Achternaam*

M/V*

Postcode*

Huisnr.*

Telefoonnr.
(overdag)

Telefoonnr.
(avond)

E-mailadres*

Verzekeringsgegevens

Maatschappij

Polisnummer

Klacht

Betreft

Omschrijving klacht