Opzegging per contractvervaldatum

 

Download hier uw voorbeeldbrief

 

De contractvervaldatum staat vermeld op uw polisblad. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een opzegtermijn van een maand. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de exacte opzegtermijnen en opzegprocedure van uw maatschappij. Verzorgen wij uw opzegging dan houden wij rekening met de opzegprocedure van de maatschappij.

 

Nieuwe regeling opzeggen van schadeverzekeringen

De nieuwe regeling (Gedragscode Geïnformeerde Verlenging) is voor de consument veel gunstiger. Alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars hanteren nu de nieuwe regeling.

Veel verzekeraars hanteerden een opzegtermijn van 2 of zelfs 3 maanden. Vanaf 01 januari 2010 is dit echter niet meer toegestaan. Tevens is vanaf deze datum een maximale contracttermijn van 12 maanden standaard van toepassing, of u hebt zelf gekozen voor een afwijkend termijn, i.v.m. bijvoorbeeld extra korting welke men u heeft aangeboden.

Na de eerste 12 maanden krijgt de klant een brief waarin wordt aangekondigd dat de verzekering zal worden verlengd. De klant kan dan de verzekering alsnog royeren. Doet de klant dit niet, dan loopt de verzekering door, maar wel met één groot voordeel:

De verzekering zal vanaf dat moment per dag opzegbaar zijn met een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat wanneer u na de eerste 12 maanden op bijvoorbeeld 1 november een verzekering laat royeren, de verzekering per 1 december zal worden beëindigd. Er zijn uitzonderingen op deze regel. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de exacte opzegtermijnen en opzegprocedures van uw verzekeringsmaatschappij.

Het blijft natuurlijk wel mogelijk om de verzekering op te zeggen wanneer u het verzekerde object heeft verkocht.

Deze vernieuwde regeling is veel beter voor de consument die gemakkelijk van verzekeraar wil veranderen. Geen lange contractstermijnen meer, maar gewoon opzeggen wanneer u dat wenst, en overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij.

 

Regeling voor al lopende verzekeringen

Wanneer u al een lopende verzekering heeft, zal voor u de bovenstaande regeling ook van toepassing zijn. De meeste maatschappijen laten deze regeling ingaan per de eerstkomende contractvervaldatum van uw bestaande verzekering na 01-03-2010.

 

Voorbeeld 1:

Hebt u per 01-11-2008 een verzekering afgesloten met een contracttermijn van 5 jaar, dan gaat voor u de nieuwe regeling in per 01-11-2013.

 

Voorbeeld 2:

Hebt u per 01-12-2011 een verzekering afgesloten met een contracttermijn van 12 maanden, dan gaat voor u de nieuwe regeling in per 01-12-2012.

 

Opzegtermijn voor bedrijfsverzekeringen

Voor verzekeringen die op naam staan van een bedrijf is bovenstaande regeling niet van toepassing. Daarbij kan een verzekeraar gewoon de verzekering stilzwijgend verlengen. Is de verzekering dan niet voor de opzegtermijn opgezegd dan loopt de verzekering weer door.

 

Oude regeling verzekering opzeggen

In de regeling tot 1 januari 2010 kon een verzekeringsmaatschappij een verzekering stilzwijgend verlengen. Wanneer de contractperiode afliep, was de maatschappij niet verplicht u hiervan op de hoogte te stellen. Mocht u de verzekering niet hebben opgezegd, werd de verzekering automatisch voor de zelfde contractduur verlengd.

Wanneer u dus te laat was met opzeggen, dat zat u weer aan een nieuwe termijn vast.

Verder hanteerden de maatschappijen een opzegtermijn. Een opzegtermijn was vaak 2 maanden. U moest dus een verzekering opzeggen uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum van het contract. Was u dus één dag te laat, had u weer pech.