Offerteaanvraag woonboot

Vaartuiggegevens

Categorie

Nieuwbouw

Bouwjaar

Dagwaarde

Herbouwwaarde

Bouwaard

Adres ligplaats

Postcode

Merk

Type

Lengte (cm)

Breedte (cm)

Diepgang (cm)

Bouwaard anders nl.


Woonplaats

Motor JaNee

Verzekeringsverleden? JaNee

Aanvullende gegevens

Soort gebruik

Beschikt u over een
recent inspectie rapport

In verband met eventueel aanvullende korting

Bent u lid bent van een vereniging of woonbootorganisatie, dan kunt u in
aanmerking komen voor
collectiviteitsvoordeel.

Alarminstallatie aanwezig
met onderhoudskontrakt

Beschikt u over een
recent taxatie rapport

Zo ja, welke?

Overige mededeling en/of vragen die voor de offerte van belang kunnen zijn

Hoe bent u aan ons adres gekomen?

Uw gegevens (aanvrager)

Voornaam

Adres

Postcode

Telefoonnr.
(overdag)

Fax

E-mailadres

Hoe wilt u de offerte ontvangen

Achternaam

Huisnummer

Woonplaats

Telefoonnr.
(avond)