Lidmaatschappen

Henskens Yachtverzekeringen is verbonden met enkele keurmerken dit i.v.m. de wettelijke regulering maar ook voor kwaliteit te waarborgen.

 

Wft vergunning:

Sinds 1 januari 2006 is de Wet Financiële Dienstverlening van kracht. Deze wet regelt het vergunningstelsel en het toezicht in de wereld van de financiële dienstverlening. Henskens Yachtverzekeringen voldoet in alle opzichten aan de wettelijke eisen en is in het bezit van een vergunning onder nummer 12012974.

 

Henskens Yachtverzekeringen heeft van AFM vergunningen gekregen voor de bemiddeling en advisering op het gebied van schadeverzekeringen – levensverzekeringen – consumptief krediet – betaalrekeningen – electronischgeld – spaarrekening.

Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl

 

Klachten instituut ( Kifid):

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot het Kifid. Ons aansluitingsnummer is 300.008858.

 

Kamer van Koophandel (KvK):

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 000002409364.

 

 

Erkend Leerbedrijf (ECABO):

Wij zijn erkend als leerbedrijf conform de Wet Educatie en beroepsonderwijs. Hierdoor zijn wij bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaarberoepsonderwijs te verzorgen.

 

Dienstverlening Assurantiekantoren (DAK):

DAK intermediairscollectief is al 30 jaar een onafhankelijke coöperatie. Dit biedt u unieke voordelen zoals continuïteit en betrouwbaarheid zonder winstoogmerk. Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk deze kernwaarden zijn.

 

Schouten International Insurance

Henskens Yachtverzekeringen heeft haar aansprakelijkheid verzekerd bij Schouten International Insurance onder polisnummer:

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Schouten Insurance International B.V. dekt risico’s af op het gebied van uw aansprakelijkheid voor vermogensschade van derden in verband met eventuele fouten in de uitoefening van ons beroep.

 

Webshop Keurmerk:

In tegenstelling tot sommige andere keurmerken is Webshop Keurmerk onafhankelijk. Alle aangesloten webwinkels beogen de belangen van de consumenten zo goed mogelijk te behartigen.

De Stichting Webshop Keurmerk stelt zich mede ten doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van internetaankopen, per telefoon, catalogus en post te vergroten

Men heeft voorwaarden opgesteld welke door alle bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels moeten worden gebruikt tenzij bepaalde voor de branche vastgestelde voorwaarden van toepassing zijn.

De volledige gegevens, voorwaarden, keurmerkcode, reglement etc, kunt u raadplegen op: www.keurmerk.info .